2326 lượt đánh giá

Đánh giá *****

Combo 10 bước chỉ 100k

RÁY TAI

GIÁ: 40.000 đ

RÁY TAI

QUI TRÌNH LẤY RÁY TAI: 1. Vệ sinh dụng cụ ráy tai bằng cồn 90 độ 2. Soi tai kiểm tra 3. Làm mềm tai 4. Rà gió 5. Lấy ráy tai 6. Thư giãn tai bằng bông và âm thoa 7. Vệ sinh lại tai 8. Làm dịu mát tai và bẻ bông 9. Soi lại tai